Üdvözöljük a

A Bizottság nyilvántartásba vesz három új európai polgári kezdeményezést, egyet viszont jogilag elfogadhatatlannak nyilvánít | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Bizottság nyilvántartásba vesz három új európai polgári kezdeményezést, egyet viszont jogilag elfogadhatatlannak nyilvánít

Szerző: Szakály Andrea | 2019. július 8.

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba vesz három új európai polgári kezdeményezést.

1. A „Szén-dioxid-árazás az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében” elnevezésű kezdeményezés szervezői arra kérik a Bizottságot, „tegyen javaslatot olyan uniós jogszabályokra, amelyek a globális felmelegedés elleni küzdelem és hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra történő korlátozása érdekében visszafogják a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, valamint ösztönzik az energiatakarékosságot és a megújuló energiaforrások felhasználását”. A kezdeményezés célja minimális szén-dioxid-kibocsátási ár bevezetése, a kibocsátási egységek uniós szennyezők közötti jelenlegi térítésmentes elosztásának eltörlése és új kiigazítási mechanizmus bevezetése az EU-n kívülről érkező importtal kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátásokra vonatkozóan.

2. A „Fokozzuk a tudományos fejlődést: a szántóföldi növények fontosak!” elnevezésű kezdeményezés szervezői szerint „elavult” a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló uniós irányelv. Fontosnak tartják „az irányelvben szereplő, az új növénynemesítési technikák tekintetében előírt jelenlegi mentességi mechanizmusok felülvizsgálatát”. A szervezők „egyértelműbb jogi helyzet és pontosabb fogalommeghatározások” kialakítását szorgalmazzák „az új növénynemesítési technikákkal létrehozott [...] új termékek engedélyezési eljárásának megkönnyítése” céljából.

3. A „Vessünk véget az európai műanyagkorszaknak!” elnevezésű kezdeményezés szervezői felszólítják az Európai Bizottságot, hogy „az egyszer használatos műanyagok teljes körű európai betiltása céljából vizsgálja felül az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásáról szóló irányelvet.” A kezdeményezés azt hivatott elősegíteni, hogy 2027-re tilos legyen bármilyen műanyag csomagolóanyagot és palackot előállítani.
A Bizottság jogi szempontból mindhárom kezdeményezést elfogadhatónak ítéli, ezért a nyilvántartásba vételük mellett döntött, melyre július 22-én (1.), július 25-én (2.), illetve július 26-án (3.) kerül majd sor. Ezt követően egyéves időszak áll a szervezők rendelkezésére a támogató aláírások összegyűjtésére. Ha az egyes kezdeményezések egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kapnak legalább hét különböző tagállamból, a Bizottságnak három hónapon belül reagálnia kell: el kell döntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek, vagy elutasítja azt, és döntését mindkét esetben indokolnia kell.

A Bizottság arról is döntött, hogy nem veszi nyilvántartásba az „Uniós jog, a kisebbségi jogok és a spanyol intézmények demokratizálása” elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A kezdeményezés arra irányul, hogy „a Bizottság és a Parlament egyaránt teljes mértékben tisztában legyen a jelenlegi spanyolországi helyzettel”, továbbá annak szükségességével, hogy mechanizmusokat léptessenek életbe a spanyolországi demokratikus normák javítása érdekében, „ezáltal garantálva a kisebbségi csoportok és minden spanyol polgár jogait és szabadságait”. A Bizottság azért nem tudja nyilvántartásba venni a javaslatot, mert az jogilag elfogadhatatlan: nem szólítja fel a Bizottságot jogi aktusra irányuló javaslat előterjesztésére, ezért nyilvánvalóan kívül esik a Bizottság azon hatáskörén, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

 

Forrás: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete