Üdvözöljük a

A Bizottság vitát indít az uniós szociálpolitikai döntéshozatal hatékonyságának javításáról | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Bizottság vitát indít az uniós szociálpolitikai döntéshozatal hatékonyságának javításáról

Szerző: Szakály Andrea | 2019. április 18.

Az Európai Bizottság kedden közleményt adott ki, amelyben vitát indított arról, miként javítható a szociálpolitika területén az uniós szintű döntéshozatal hatékonysága.

A legtöbb, uniós hatáskörbe tartozó szociálpolitikai kérdésben minősített többségi szavazással döntenek az uniós jogalkotók. Ennek köszönhetően átfogó szociális vívmányokat sikerült létrehozni. Ugyanakkor bizonyos esetekben – nagyon kevés területen – az EU-tagállamok egyhangú döntésére van szükség, az Európai Parlament pedig társjogalkotóként nem tölt be a Tanáccsal egyenrangú szerepet.

Ezek a területek a következők:

  • a nemi hovatartozáson, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon,
  • életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés tilalma,
  • a munkavállalók szociális biztonsága és szociális védelme (a több tagországot érintő esetek kivételével),
  • a munkavállalók elbocsátással szembeni védelme,
  • a munkavállalók és munkaadók érdekeinek képviselete és kollektív védelme, valamint
  • az EU-ban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának feltételei.

Az, hogy egyes, egymással összefüggő szakpolitikai területeken minősített többségi szavazás és egyhangúság is érvényesül, egyenlőtlenségekhez vezetett az uniós szociálpolitikai vívmányok tekintetében. És bár a szociális védelem összességében magas szintű és átfogó, néhány területen hiányosságok mutatkoznak. Ezenfelül az Európai Parlament sokszor csak konzultációs szerepkörrel rendelkezik, holott az uniós szociálpolitika közvetlen haszonélvezőit, a polgárokat képviseli.

Kedden kiadott közleményében a Bizottság vitát kezdeményez a minősített többségi szavazás kiterjesztéséről annak érdekében, hogy szociálpolitikai téren javuljon a döntéshozatal időszerűsége, rugalmassága és hatékonysága a már eddig is uniós hatáskörbe tartozó területeken. Erre az uniós szerződések az ún. áthidaló klauzulák révén adnak lehetőséget, megengedve az egyhangúságról a minősített többségi szavazásra való áttérést. A minősített többségi szavazásra való áttérés nem változtat azon, hogy kinek mi a feladata, és az uniós hatásköröket és gyakorlásuk feltételeit sem érinti. A tagállamok továbbra is maguk dönthetnek majd szociális biztonsági rendszerük jellemzőiről, és a szociális partnerek hatásköre sem változik.


A Bizottság első lépésként a megkülönböztetés tilalmával kapcsolatos döntéshozatal megkönnyítése céljából javasolja a minősített többségi szavazásra való áttérést. Az áthidaló klauzula alkalmazásához az Európai Tanácsnak egyhangúlag hozzá kell járulnia az Európai Parlament egyetértésével és a nemzeti parlamentek ellenvetése nélkül.

 

Forrás: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete