Üdvözöljük a

Adatvédelmi rendelet: az európaiak többsége tud az új szabályokról | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Adatvédelmi rendelet: az európaiak többsége tud az új szabályokról

Szerző: Szakály Andrea | 2019. június 17.

Egy éve kell EU-szerte alkalmazni az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR). Az évforduló alkalmából a Bizottság közzétette az adatvédelem témájában készített Eurobarométer felmérés eredményeit. Az eredmények azt mutatják, hogy az európaiak viszonylag jól ismerik az új adatvédelmi szabályokat és a személyes adataik védelmével kapcsolatos jogaikat, és tisztában vannak a nemzeti adatvédelmi hatóságok létezésével, amelyekhez a jogaik megsértése esetén segítségért fordulhatnak.

Az Eurobarométer 27 000 európai polgár véleményét összesítő eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók 73%-a az általános adatvédelmi rendelet által biztosított jogok közül a felmérésben megnevezett 6 jogból legalább egyről hallott már. A polgárok legnagyobb arányban (65%) azzal vannak tisztában, hogy joguk van saját adataikhoz hozzáférni. Ezt a téves adatok helyesbítéséhez való jog (61%), a közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresések elleni tiltakozás joga (59%), illetve a személyes adatok törléséhez való jog (57%) követi a sorban. Magyarországon is az adatokhoz való hozzáférés a legismertebb jog (57%) a válaszadók körében. A második helyen a közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresések elleni tiltakozás joga (56%), a harmadikon a téves adatok helyesbítéséhez való jog (55%), a negyediken pedig megosztva a személyes adatok törléséhez való jog (52%) és az adatok szolgáltatók közötti áthelyezésére vonatkozó jog (52%) szerepel.

Uniós szinten a válaszadók 67%-a tud az általános adatvédelmi rendeletről, és 57%-uk tisztában van azzal, hogy a tagállamokban nemzeti adatvédelmi hatóságok működnek. Magyarországon valamivel kevesebben (59%) hallottak a rendeletről, és a nemzeti adatvédelmi hatóság létezéséről is kevesebben (47%) tudnak. Az eredményekből az is kiderül, hogy az adatvédelem fontos kérdés, mellyel kapcsolatban az emberek fenntartásokat fogalmaznak meg: az EU-ban a válaszadók 62%-a, Magyarországon pedig 55%-a aggályosnak tartja például, hogy nem rendelkezik teljes mértékben az interneten megadott személyes adatai felett. A közösségi hálózatokon az európai felhasználók többsége (56%) próbálta már meg módosítani személyes profiljának alapértelmezett adatvédelmi beállításait. Magyarországon csak a válaszadók 41%-a tett így.

A Bizottság figyelemfelhívó kampányt is indít, arra ösztönözve a polgárokat, hogy olvassák el az adatvédelmi nyilatkozatokat, és optimalizálják adatvédelmi beállításaikat annak érdekében, hogy mások csak az általuk megosztani kívánt adatokhoz férhessenek hozzá.

 

Forrás: Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete