Üdvözöljük a

Őszi költségvetési csomag | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Őszi költségvetési csomag

Szerző: Szakály Andrea | 2019. november 28.

Az Európai Bizottság közzétette az euróövezeti tagállamok 2020. évi költségvetésiterv-javaslatairól szóló véleményét, lépéseket tett a Stabilitási és Növekedési Paktum keretében, valamint elfogadta a Görögországra vonatkozó negyedik megerősített felügyeleti jelentést.

Idén július óta egyetlen euróövezeti tagállam sem áll túlzotthiány-eljárás alatt, ami 2002 óta most fordul elő először. Az euróövezet GDP-arányos államadóssága várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is csökkenő pályán marad, és a 2019. évi 86%-ról 2020-ra 85%-ra csökken. Erre olyan környezetben kerül sor, amelyet az európai és a világgazdaság gyengülése jellemez.

 

Az euróövezeti tagállamok költségvetésiterv-javaslataira vonatkozó értékelés

 

A 2019. őszi gazdasági előrejelzés és a tagállamokkal folytatott konzultációk nyomán a Bizottság véleményt fogadott el valamennyi euróövezeti ország költségvetésiterv-javaslatáról. Megállapította, hogy egyetlen 2020-ra vonatkozó költségvetésiterv-javaslat sem utal arra, hogy valamely ország különösen súlyosan nem felelne meg a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeinek. Kilenc tagállam 2020-ra vonatkozó költségvetésiterv-javaslata megfelel a Stabilitási és Növekedési Paktumnak, két tagállamé nagy vonalakban megfelel, nyolc tagállam esetében pedig fennáll a kockázata annak, hogy jövőre nem teljesülnek a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti követelmények.

 

Németország, Írország, Görögország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia és Ausztria esetében a Bizottság azt állapította meg, hogy 2020-ra vonatkozó költségvetésiterv-javaslatuk megfelel a Stabilitási és Növekedési Paktumnak.

 

Észtország és Lettország költségvetésiterv-javaslata a Bizottság véleménye szerint 2020-ban nagy vonalakban megfelel a Stabilitási és Növekedési Paktumnak. A költségvetésiterv-javaslat végrehajtása Lettország esetében némi eltérést eredményezhet az ország középtávú költségvetési céljától, Észtország esetében pedig az e célhoz vezető kiigazítási pályától.

 

Belgium, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország költségvetésiterv-javaslata magában hordozza annak kockázatát, hogy ezek az országok 2020-ban nem felelnek meg a Stabilitási és Növekedési Paktumnak. Az említett tagállamok költségvetési terveinek végrehajtása a vonatkozó középtávú költségvetési céltól való jelentős eltéréshez vezethet. Az előrejelzések azt mutatják, hogy Belgium, Spanyolország, Franciaország és Olaszország esetében az adósságcsökkentési referenciaértékre vonatkozó követelmény sem fog teljesülni.

 

Összességében 2019 és 2020 között a középtávú költségvetési céljukat elérő vagy azt túlteljesítő tagállamok száma a becslések szerint hatról kilencre nő. A Bizottság előrejelzése szerint az euróövezet összesített strukturális hiánya 2020-ban a potenciális GDP 0,2%-ával nő (–1,1%-ra), így nagyjából semleges költségvetési irányvonal érvényesül. A strukturális egyenleg említett növekedésének motorja elsősorban a költségvetési mozgástérrel rendelkező tagállamok – különösen Hollandia (a potenciális GDP 0,6%-a) és kisebb mértékben Németország (a potenciális GDP 0,4%-a) – várhatóan expanzív költségvetési politikája, valamint Olaszország strukturális hiányának várható növekedése (a potenciális GDP 0,3 %-a). Összességében elmondható, hogy a költségvetési politikák továbbra sem kellőképpen differenciáltak az euróövezeten belül. A költségvetési mozgástérrel rendelkező tagállamok expanzív költségvetési politikát folytatnak, és készen kell állniuk arra, hogy továbbra is kihasználják költségvetési mozgásterüket. Ezzel szemben a fenntarthatósági problémákkal küzdő országokban továbbra is aggodalomra ad okot a konszolidáció hiánya.

 

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete