Üdvözöljük a

A szakképzési és a szakképzési hozzájárulási törvény 2018.01.01-től hatályos változásai EM alapján tanulókat foglalkoztató egyéb szervezetek esetén | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A szakképzési és a szakképzési hozzájárulási törvény 2018.01.01-től hatályos változásai EM alapján tanulókat foglalkoztató egyéb szervezetek esetén

Szerző: Surányi Edina | 2018. február 12.

A Szakképzési törvény és a Szakképzési hozzájárulási törvény 2018.01.01-től hatályos változásai kedvezően érintik a tanulók gyakorlati képzésével foglalkozó ún. egyéb szervezeteket (Sztv. 43.§ (2)).

A változás értelmében a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzés után is igényelhetnek normatívát ezek a szervezetek.

 

Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy – a tanulószerződéses támogatáshoz szükséges lépéssel teljesen azonos módon – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára bejelentik: a szakképzési hozzájárulást együttműködési megállapodás keretében folytatott gyakorlati képzéssel teljesítik. A normatívára a választás bejelentését követő hónap első napjától lesznek jogosultak. Mivel szakképzési hozzájárulásuk mértéke nulla, ezért visszaigénylő pozícióba kerülnek, és képzési költségeik támogatására havonta kaphatják meg a vonatkozó normatíva szerinti összeget.

 

Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után) igénybe vehető csökkentő tétel (280/2011 Korm.rend. 4.§ (1))

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a Szakképzési tv.-ben meghatározott szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a következő csökkentő tétel összegével csökkentheti.

a) gyakorlati képzési normatíva összege egy napra az alapnormatíva (480.000 Ft) összegének 130-cal történő elosztása (480.000/130≈3.692 Ft),

b) a csökkentő tétel éves összege tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi (3.692 Ft) összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata,

c) havi összegea tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege (3.692 Ft) és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata.

 

Felhívjuk az érintett szervezetek figyelmét, hogy a Szakképzési törvény 63. §-a értelmében pénzbeli juttatást kötelesek fizetni "a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján és nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére a szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlat idejére".

A Szakképzési törvény 65. § (1) alapján a tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára minimálisan a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szeresét, azaz a minimálbér 19,5%-át kell kifizetni. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár.

 

Jogszabályok:
• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
• 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
• 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról