Üdvözöljük a

GYAKORLATI KÉPZŐK FIGYELEM! Szakképzést érintő törvényi változások! | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

GYAKORLATI KÉPZŐK FIGYELEM! Szakképzést érintő törvényi változások!

Szerző: Bíró Péter | 2016. november 28.

A 2016. november 25-i Magyar Közlönyben megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény, amely több, szakképzést közvetlenül érintő törvényt is módosít.

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

 

317. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 5. § e) pontjának ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a d) pont szerinti teljesítés esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető az 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre a 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig, feltéve, hogy a hozzájárulásra kötelezett]

„ea) az 5. § ab) alpontja szerint, az év 1–6. és 9–12. hónapjában legalább – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás esetében együttesen számított – 30 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és”

 

A módosítás lényege, hogy az ún. saját munkavállalói képzés támogatásának a feltétele 2017. január 1-jétől már nem 45, hanem 30 tanulószerződés lesz.

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

 

Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

„4.11. a szakképző iskolai tanulónak, a felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, hallgatói munkaszerződés alapján és a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás, továbbá a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény vagy a szakképzésről szóló törvény alapján a szakképző iskolai tanulónak nyújtott ösztöndíj;”

 

A módosítás lényege, hogy 2016. november 26-tól (nem 2017. január 1-jétől) a Szakképzési Hídprogram keretében fizetett ösztöndíj is adómentes lesz, és nem csak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj keretében fizetett ösztöndíj.