Üdvözöljük a

Kiegészítő csökkentő tételek | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kiegészítő csökkentő tételek

Szerző: Ördögh Róbert | 2017. november 27.

A gyakorlati képzést folytatók részére igénybe vehető kiegészítő csökkentő tételek:

A  kiegészítő csökkentő tételeket csak a tanulószerződés alapján gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti!

 

1. Beruházási kiegészítő csökkentő tétel, az aktiválás évében (beruházás legyen, nem kizárólag új eszközre)  érvényesíthető abban az esetben, ha a kiegészítő csökkentő tétel eredményeként beszerzett eszközök, gépek, stb. nem vesznek részt a termelési, szolgáltatási folyamatban, kizárólag oktatási célt szolgálnak. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény adómentességre vonatkozó szabályát figyelembe véve a kedvezményt igénybe vevő gyakorlati képzést végző vállalkozások nem igényelhetnek vissza áfát, azaz a beruházás bekerülési értékét bruttó módon kell figyelembe venniük.

 Mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának* és az alapnormatíva

  • 1-10 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén  38 %-ának
  • 11-50 főt foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén 18 %-ának
  • 50 főnél többet foglalkoztató hozzájárulásra kötelezett esetén 9 %-ának

szorzata

Fontos: nem haladhatja meg a támogatás nélkül számított beruházási összköltséget és évente a 15 millió Ft-ot! A beruházást csökkentő tétel az éves bevallásban érvényesíthető.

 

 2. Oktatói kiegészítő csökkentő tétel, amely a nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató, kis- és középvállalkozásoknál a gyakorlati képzést végző oktatók bérköltségének fedezetéhez nyújt normatív alapú hozzájárulást:

Mértéke: tanulószerződéses tanulólétszám  X  alap normatíva  21 %-a

Az oktatói kiegészítő csökkentő tétel havi bevallásban érvényesíthető!

 

3.Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel, amely a nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató vállalkozás esetében - az Szt.-ben meghatározott - kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben, a 9. évfolyamon tanműhelyben oktatott tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzéséhez vehető majd igénybe.

                tanulószerződéses tanulólétszám *(szorozva) alap normatíva 25 %-a

 

 

*A tanulók éves létszámának az átlagát- normatíva rendeletben foglaltak figyelembe vételével- a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni a következőképpen:

  • Ha a tanuló tanulószerződése a hónap teljes időtartalmában fenáll, akkor figyelembe vehető a tanuló havi 1 főként (pl : 01.01-12.31 –ig átlaglétszám 1 fő)
  • Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben került sor, akkor a tanuló abban a hónapban vehető figyelembe a létszámban először, amelyben a tanuló legalább egy napot teljesített (pl.: szeptember  1-én kötött tsz tanuló az adott évben 0,3 fő – 4 hónapot van az évben 4/12)
  • Ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapból a TSZ megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjainak számának arányában kell meghatározni a figyelembe vehető havi tanulólétszámot (pl.: június 15-én vizsgázott akkor van 0,45 főnek számít az átlagban (5 egész hónap + 1 fél hónap- 5,5/12)