Üdvözöljük a

A járvánnyal kapcsolatos hatályban maradt szabályok | Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2020 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
678
9
101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Országos rendezvénynaptár

<< 2020 Július >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
678
9
101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

A járvánnyal kapcsolatos hatályban maradt szabályok

Szerző: Thurzó Ágnes | 2020. június 22.


A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet a  282/2020. (VI. 17.) Kormány rendelet megszüntette. Az Országgyűlés azonban  a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott, kormányrendeletekben szabályozott egyes rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti szabályok hatályát fenntartotta. Ezen főbb, a vállalkozásokat is érintő intézkedéseket a következők:1.     Fizetési moratórium:

-          A tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni.

-          A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.

-          A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

-          A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.

-          A rendelkezéseket a hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

-          Az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára.

 

2. Bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályok

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. június 30-áig felmondással nem szüntetheti meg.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt - de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján - megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik

 

3. Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

 

Az adózó a 2020. április 22-e és 2020. május 31-e között esedékessé váló

 • társasági adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét,
 • társasági adó éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét,
 • kisvállalati adó adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét,
 • energiaellátók jövedelemadója adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá,
 • energiaellátók jövedelemadója éves adóbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét,
 • helyi iparűzési adó bevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint
 • helyi iparűzési adó következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét
 • innovációs járulék megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá
 • innovációs járulék éves járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő innovációs járulékelőleg megállapítási és bevallási kötelezettségét

2020. május 31. helyett 2020 szeptember 30-áig teheti meg.

 

4. A turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítő szabályok

A turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie. A 2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla.

 

5. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

A 2020-ban a kedvezményes adókulccsal adható rekreációs keretösszeg 450 ezerről 800 ezer forintra emelkedik, a költségvetési szerveknél pedig 200 ezerről 400 ezer forintra nő. A munkáltatónak a 2020. április 22-től december 31-ig tartó időszakban nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie a SZÉP-kártyára utalt béren kívüli juttatás után.

 

6. A munkáltatót terhelő egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalóra tekintettel fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig köteles megfizetni.

 

7. A beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos átmeneti szabályok

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra - ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is - vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők - ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

 

8. Az adóigazgatási szabályok átmeneti alkalmazása

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti fizetési halasztási, részletfizetési és az automatikus részletfizetési kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hathavi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Az adózó a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól.

Ha a pénztárgép éves felülvizsgálatának határideje a veszélyhelyzet időtartama alatt járt le, a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül köteles elvégeztetni.

 

9. Egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásának biztosítása

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben megjelölt minimális 1 hónapos időtartamot 2020. december 31-ig nem kell alkalmazni.

 

10. Egyéb foglalkoztatási jellegű, eltérő alkalmazást biztosító átmeneti szabályok

A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat 2020. december 31-ig lehet alkalmazni, azzal, hogy kérelem a 2020. augusztus 31-ig nyújtható be.

 

11. Egyes, a közterület igénybevételével vagy használatával kapcsolatos fizetési kötelezettségekre vonatkozó átmeneti szabályok

A helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért 2020. július 1-jéig várakozási díjat nem kell fizetni.

 

12. Rendezvényekkel összefüggő különös szabályok

A rendezvények helyszínén való tartózkodásra a Kormány rendeletében különös szabályokat állapíthat meg.

Ennek megfelelően meghozott ilyen különös szabály, hogy a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.

 

13. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

A koronavírus járvány miatt az utas vagy az utazásszervező által felmondott szerződések esetében lehetőség van a későbbiekben felhasználható utalvány kibocsátására, ha

 • az utas által felmondott szerződések esetében, 
 • az utazásszervező által felmondott szerződések esetében, valamint, 
 • ha az utazási szerződés teljesítése a járvány miatt lehetetlenné vált.

Az utazásszervező az utas részére az utazási csomag ellenértékeként befizetett előleg vagy a teljes díj visszatérítése helyett díjmentesen utalványt bocsájthat ki, amely 2021. augusztus 31-ig érvényes.

Az utazó 15 napon belül nyilatkozhat az utalvány elfogadásáról. Az utas az utalványt nem köteles elfogadni. Ha az utas a felajánlástól számított 15 napon belül az utalványt visszautasítja vagy nem nyilatkozik, a befizetett előleget, illetve díjat az utazásszervező köteles részére 15 nap elteltével visszatéríteni.

Az utazó és az utazásszervező megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének meghosszabbításában. Az utalványt az utas kizárólag házastársára, egyenes ágbeli rokonára – ideértve az örökbefogadott, nevelt és mostohagyereket és az örökbefogadó, nevelő- és mostohaszülőt – valamint testvérére ruházhatja át.

 

14. A vagyonnyilatkozatok megtételére vonatkozó rendelkezések eltérő alkalmazása

 

Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje a veszélyhelyzet ideje alatt járt le, vagy a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 30 napon belül járna le - a nyilvános vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozata kivételével -, a határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik.