Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉSI- ÉS VIZSGAELLENŐRÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) a területi kamarákon keresztül 2022. május 10-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzési- és Vizsgaellenőri Névjegyzékébe történő felvételre.  

1. A pályázat célja
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (e) bekezdésében meghatározott kamarai gyakorlati oktatói képzést és vizsgát szervező területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák képzések és vizsgák lebonyolításának helyszíni ellenőrzésére alkalmas szakemberek kiválasztása.[1]

2. A pályázaton történő részvétel feltételei
2.a A részvétel feltételei:
a) felsőfokú iskolai végzettség (főiskolai, egyetemi diploma)
b) büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány)
c) igazolhatóan vagy 5 éves képzési ellenőrzési gyakorlat, vagy 10 db képzésellenőrzési megbízás, vagy 10 db belsőauditon való részvétel belső auditorként, vagy jogi végzettség.
2.b Az elbírálásnál előnyt jelent:
- a Kamarai gyakorlati oktatói vizsgabizottsági elnök, tagi és/vagy vizsgaelnöki, vizsgafelügyelői névjegyzékben való szereplés, 
- a Képzőhely-ellenőrzést végző kamarai szakértők névjegyzékében való szereplés, 
- felnőttképzés területén szerzett szervezési, lebonyolítási tapasztalat.

 3. A pályázathoz csatolandó dokumentumok
Pályázni a mellékletben található megfelelő adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek beadásával lehet az alábbiak szerint: 
a) Szakmai önéletrajz.
b) A Felhívás 2.a-b pontjában felsoroltak hitelt érdemlő igazolása (diploma, erkölcsi bizonyítvány, megbízólevél, kirendelés csatolása, nyilvántartási szám stb.)
c) A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez a mellékelt nyilatkozat kitöltésével.
d) Pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa. 
e) Nyilatkozat, mely szerint a pályázó jelen adatlap benyújtásával tudomásul veszi, hogy a kirendelés feltétele - a sikeres pályázaton túlmenően -, hogy részt vesz és eredményesen vizsgázik az MKIK által megszervezésre kerülő felkészítő képzésen.

4. A pályázat benyújtása
Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség az MKIK által történő elbírálás időszaka alatt közvetlenül az MKIK felé.

 A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 3. pontban felsorolt mellékletek csatolásával egyidejűleg a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához legkésőbb 2022. május 31. 12:00 óráig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton. 

 Az eredményesen pályázók bekerülnek a KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓI KÉPZÉSI- ÉS VIZSGAELLENŐRÖK ORSZÁGOS NÉVJEGYZÉKÉBE 5 év időtartamra. 

 [1] A pályázatot az illetékesség szerinti megyében kell beadni, mely alapján az MKIK névjegyzékbe kerüléskor a kirendelés az egész országra érvényes hatáskörű.

PÁLYÁZATI ADATLAP - GYOK ellenőri névjegyzékbe
Nyilatkozat GDPR- ellenőri pályázat (13 KB)