Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásának feltételei.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásos formának bármely olyan eszközzel eleget lehet tenni, amely a békéltető testület számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz lehet:  levél, távgépíró, telefax vagy e-mail.

Az e-mailben ( skik@skik.hu ) beküldött kérelem elfogadásának feltétele az aláírás, ezért azt aláírás után beszkennelve tudjuk csak elfogadni. 

Az eljárás az adott ügyben csak akkor indítható el, ha a kérelemhez írásos formában becsatolásra kerül a fogyasztó rendelkezésére álló, alábbiakban felsorolt adat, bizonyíték!

A Békéltető eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, telefonszámát, e-mail címét,

b) a panasszal (fogyasztói jogvitával) érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, telefonszámát, e-mail címét,

c) ha a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye nem Somogy megyében van, de azt kívánja, hogy az eljárást a Somogy Megyei Békéltető Testület folytassa le, az erre irányuló kérelmét.

d) a fogyasztó álláspontjának (a panasznak) rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy korábban már megkísérelte az érintett vállalkozással közvetlenül rendezni a vitás ügyet,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor.

g) arra vonatkozó kérelmét, hogy a testület milyen döntést hozzon ügyében, azaz mit szeretne elérni panaszának rendezése során;

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez másolatban csatolni kell azt az okiratot, illetve annak kivonatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen:

a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a panasz rendezésére irányuló, a vállalkozással történő egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Ha a kérelem nem felel meg a fentiekben foglaltaknak, a békéltető testület elnöke a kérelmet – annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül – a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaküldi, illetve hiánypótlásra szólít fel.

A hiánypótlás megküldésének elmaradása esetén a hiánypótlásra biztosított időtartam elteltét, illetve a beérkezéstől számított 90 napot követően a békéltető testület elnöke érdemi döntés nélkül megszünteti az eljárást.

A kérelem az alábbi letölthető és nyomtatható nyomtatványon is benyújtható levélben, személyesen, vagy aláírva, beszkennelve e-mailben ( skik@skik.hu ), amelyhez mellékletként csatolni kell az okiratokat, bizonyítékokat.

KÉRELEM_BÉKÉLTETŐ_TESTÜLETI_ELJÁRÁS_LEFOLYTATÁSÁRA