Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Önkéntes kamarai tagsági alapinformációk

Az önkéntes kamarai tagság NEM AZONOS a minden vállalkozás számára kötelező kamarai regisztrációval!

A kamara tagja

minden olyan gazdálkodó szervezet, melyet kérelmére a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyeztek. A tagsági viszony a nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. A bejegyzéssel egyidejűleg az új kamarai tag tagnyilvántartási számot és főtevékenysége szerint tagozati ( ipari-, kereskedelmi-, szolgáltatási- és kézműves tagozat ) besorolást is kap.

 A kamara pártoló tagja lehet

minden nem Somogy megyei székhelyű gazdálkodó szervezet Somogy megyében tevékenykedő helyi kirendeltsége, Somogy megyében tevékenykedő társadalmi szervezet, oktatási intézmény és természetes személy.


Mit kell tennem, ha kamarai tag vagy pártoló tag szeretnék lenni?

 Ki kell tölteni és aláírva visszajuttatni a kamarában az önkéntes tagi-, illetve pártoló tagi jelentkezési lapot 

 Hogyan szűnik meg a kamarai tagság?

a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik
a vállalkozás az adott naptári év utolsó napjára szóló hatállyal a tagsági viszonyt kilépéssel megszünteti

Jogok és kötelezettségek

A kamara tagjának joga, hogy 

igénybe vegye a kamarai szolgáltatásokat,
tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a kamarai tagozatának ülésén,
részt vegyen a kamara küldöttek megválasztásában,
küldöttnek vagy más testület szerv tagjának megválasszák,
tisztséget viseljen a kamarában,
éljen javaslattételi jogával bármely kamarai választott testületnél

A kamara tagjának kötelezettsége, hogy 

megfizesse a tagdíjat,
a kamara által végrehajtott statisztikai adatgyűjtéshez adatokat szolgáltasson, évente a tárgyévi kamarai adatlapot május 31-ig megküldje a kamara részére 
betartsa a választott kamarai testületek döntéseit,
megtartsa az Alapszabályban és más önkormányzati szabályzatokban foglaltakat.
 

A pártoló tagok jogai – a választási és választhatósági jogok kivételével – megegyeznek a rendes tagok jogaival. Tagdíjat az általuk felajánlott mértékig fizetnek a megállapított éves minimumtagdíj felett.

Tagdíjfizetés

A kamara tagja az Alapszabály értelmében tagdíjat fizet. A tagdíj fizetési kötelezettség a tagsági viszonnyal azonos időpontban keletkezik. Az éves kamarai tagdíj a tárgyévi bevallás korrigált nettó árbevételének 2 ezreléke. A fizetendő tagdíj legkisebb mértéke 18.000.- Ft, a legmagasabb mértéke 1,5 millió forint lehet. A tagdíjfizetés rendjére vonatkozó részletes információt az Alapszabály 23-29. pontja tartalmazza.

Az önkéntes kamarai tagdíjat a következő bankszámlaszámra kérjük fizetni:
12072514-00184810-00100001