Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Tájékoztató nyilvántartásba vételi eljárásról

A szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek vagy képzőközpontok nyilvántartásba vétele kérelem benyújtásával indul, amelyet

 • a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy
 • a duális képzési célt szolgáló telephelye

 szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani a nyilvántartásba-vételi kérelem nyomtatványon, ami ide kattintva elérhető.

 A kitöltött dokumentumot aláírva papír alapon vagy elektronikusan, szkennelve kell megküldeni az illetékes területi kamarának.

 A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a feltételek meglétéről. Az ellenőrzésben részt vevő kamarai és szakképző iskolai szakértők a nyilvántartásba vételi eljárásban helyszíni szemle során vizsgálják a jogszabályi feltételeket.

 Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba,

 • ahol biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának jogszabályi feltételei,
 • amely rendelkezik az oktatni kívánt szakma képzési programjával*
 • amely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,**
 • amely rendelkezik a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel***, valamint
 • a minőségirányítási feladatok esetében:
  •  minőségirányítási rendszert működtet vagy
  • a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába, amely közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

 *Az adott szakma képzési és kimeneti követelményei és programtanterve alapján - az elméleti képzést biztosító szakképző iskolával közösen - kidolgozott képzési program, amely alapján a szakirányú oktatás folyik 

 **Személyi feltételek:

A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy vehet részt, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki

 • mestervizsgával rendelkezik, vagy
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
 •  felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
 •  az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
 • a hatvanadik életévét betöltötte.

***A szakirányú oktatás tárgyi eszközeinek (gépek, berendezések, szerszámok) vizsgálata az adott szakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott eszközjegyzék szerint történik.