Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Tájékoztató mesterképzésről és mestervizsgáról

A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyományai vannak. A mestervizsga a szakemberek fejlődési folyamatában mindig is jelentős mérő,- értékelő,- minősítő szintet képviselt. Mesternek lenni rangot, szakmai megbecsülést, anyagi és erkölcsi elismerést jelent. Garancia arra, hogy a megbízó a pénzéért magas színvonalú terméket vagy szolgáltatást kap. 

A mestervizsga rendszerét ma már nem csupán a tradíciók, hanem a kor követelményei is fontossá teszik. E kitüntető cím napjainkban a szakma magas szintű ismerete és gyakorlása mellett, a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten kívül, a modern korhoz való alkalmazkodást, az új berendezések, alapanyagok, technológiák ismeretét is jelenti.

A MESTER címet viselő szakemberek szakmai tudásuk, munkatapasztalatuk, munkakultúrájuk birtokában hozzájárulnak a vállalkozások eredményességéhez, a vállalkozások munkafolyamatainak irányításához, a foglalkoztatáshoz, a munkahelyteremtéshez.

 A MESTERKÉPZÉS CÉLJA, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. 

 Mestervizsgára annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál kell jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

Azon szakmák esetében, amelyekben nem tudunk helyben vizsgát biztosítani, a jelentkezőt kérésére átirányítjuk más megyébe.

 MESTERVIZSGÁRA AZ BOCSÁTHATÓ, aki

a képzési és kimeneti követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal, annak hiteles másolatával, vagy az adott oktatási intézmény, képzőcég által kiadott másodlattal, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiállított határozattal igazolja, valamint a mestervizsga követelményben előírt, a mestervizsgára bocsátás előzetes feltételeit is maradéktalanul, a mestervizsga követelményben megadott határidőre teljesítette (például mesterremek, mesterdolgozat).
 
az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldön tartózkodó és szakmai tevékenységet végző magyar állampolgár, valamint nem magyar állampolgár mesterjelölt esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített (Országos Fordítói és Fordításhitelesítő iroda, a továbbiakban: OFFI) igazolások fogadhatók el,
 
Jelentkezni a MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP eredeti, aláírt példányával lehet.  

Minden esetben csatolni kell a mestervizsga követelményrendszerében előírt feltételeket igazolandó dokumentumokat:

Szakmai képesítést igazoló BIZONYÍTVÁNY(ok)
Egyéni vállalkozóként vállalkozói igazolvány (vagy igazolás), társas vállalkozás esetén cégkivonat másolata
Alkalmazottként dolgozók esetében szakirányú SZAKMAI GYAKORLATOT DOKUMENTÁLÓ MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS a munkaadótól.
 

A jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával és mestervizsgával kapcsolatos egyéb kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Ördögh Róbert
mestervizsga referens
82/501-034; 06-30/691-77-91
rordogh@skik.hu