Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Gyakorlati képzőhelyek ellenörzése

Gyakorlati képzés megkezdésének feltételei

- szándék bejelentése a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához

- kamara szakképzési tanácsadói tájékoztatást nyújtanak a képzés feltételeiről

- kamarai szakértő és az elméleti képzést biztosító iskola képviselője bevezető ellenőrzést végez, ahol megvizsgálja a jogszabály által előírt személyi és tárgyi feltételek meglétét (személyi feltételek:a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31. § (1) bekezdése részletezi.)

- megfelelő feltételek esetén nyilvántartásba vétel és Határozat kiadása

- tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás megkötése

 Képzési dokumentumok

 - Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK)

- Modultérkép

- Kerettanterv

- Foglalkozási napló

 A gazdasági kamara komplex ellenőrzése a gyakorlati képzés során

A nyilvántartásban szereplő gyakorlati képzést szervező szervezet szakképzési tevékenységét - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint - a gazdasági kamara ellenőrzi. Az ellenőrzésben részt vesz azon szakképző iskola képviselője, amellyel a gyakorlati képzésen részt vevő tanuló tanulói jogviszonyban áll, továbbá a kamara által felkért szakértő.

A területileg illetékes gazdasági kamara a gyakorlati képzés ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a gyakorlati képzést szervező vagy folytató szervezet rendelkezik-e a jogszabályokban a gyakorlati képzés folytatására meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel. Vizsgálja továbbá, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a gyakorlati képzést a szakképesítésre kiadott szakképzési kerettanterv szerint folytatja-e. A gyakorlati képzést folytató szervezet ellenőrzése kiterjedhet a tanulószerződés és az együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálatára is, továbbá kiterjed arra, hogy a gyakorlati képzőhely a tanulószerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz-e.

A gazdasági kamara vizsgálata a gyakorlati képzés ellenőrzés során kiterjed a szakoktató alkalmazási feltételeire, a tanulói kedvezmények és juttatások biztosítására, az adott képzésre jellemző tanulói munka- és balesetvédelemre, a foglalkozási napló vezetésére, valamint az eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartására.