Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Az építőipari lánctartozások ellen:létrejött a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A 2013.évi XXXIV.törvény rendelkezik az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett független szervezetként működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban TSzSz) létrejöttéről. Pályázattal választotta ki az építésgazdaságért felelős miniszter országszerte azt a 200 igazságügyi szakértőt, akik három fős szakértői tanácsokat alakítva határozhatnak az építési tevékenység teljesítésének tartalmáról. A szakértői szerv döntése kötelező érvényű mindkét fél számára, egy későbbi bírósági perben hivatalos szakértői véleményként felhasználható.

 

A TSzSz az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződés teljesítéséből eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására szakértői véleményt ad, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás, vagy a teljesítésigazolást kiadják, de nem valósult meg a kifizetés. A szakértői szerv véleménye a szerződést biztosító mellékkötelezettségek – a bankgarancia, zálogjog és kezesség – érvényesítéséhez is kérhető. Az eljárás a Magyarországon megvalósuló építési beruházásokra terjed ki és jogszabályban meghatározott díjazás ellenében kérhető a szakértői vélemény.

 

A szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó kérelmet a TSzSz-hez lehet benyújtatni elektronikus formában a kérelem@mkik.tszsz.hu címen. Ez történet közvetlenül, vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarán keresztül. Lehetőség van a kérelmek papír alapú benyújtására is: a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálati irodáiban leadott kérelmeket és a becsatolt mellékleteket digitalizálják, majd továbbítják a kamara munkatársai. A kormányrendelet szerint a kérelmezőnek szakértői díjat kell fizetnie. Ennek összege a kérelmező által megjelölt vitatott nettó érték 1 %-a, legkevesebb 60.000.-Ft, de nem haladhatja meg a 450.000 Ft-ot. Ezt az összeget a kérelem beadásakor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkülönített alszámlájára kell átutalni.

 

Amennyiben a benyújtott kérelem és a csatolt mellékletek megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételeknek, a TSzSz elfogadja a megbízást, és erről értesíti az eljárást kezdeményező felet. A szakértői tanács a szerződés teljesítését vizsgálja, szakvéleményt és kivonatot ad ki, amely alapján megállapítható, hogy a szerződés teljesítése megtörtént-e. Ha nem a szerződésnek megfelelő módon történt meg, meghatározza, hogy a teljesítésért járó ellenérték megfizetése – adott esetben a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítése- milyen összegben indokolt. Szakvélemény készülhet a szerződés műszaki tartalma szerint a vállalkozót (alvállalkozót) terhelő tervezési és kivitelezési munkát leírását illetően is, rögzítve  ezen belül a  teljes bizonyossággal megállapíthatóan teljesített tervezési  és kivitelezési munkák mennyiségét és minőségét, az el nem végzett tervezési és kivitelezési munkákat, illetve ezek értékét. A szakértői szerv tagjai számára biztosítani kell az építési helyszín bejárásának lehetőségét, akadályoztatás esetén pedig rendőri intézkedés is kérhető. Bontás, laborvizsgálat igénybe vételekor a minőségi kifogással élő  félnek kell megelőlegeznie ezek költségeit, melyek viseléséről a bíróság dönt a szakértői vélemény alapján.

 

Az eljárás megkezdését követő 30 napon belül ki kell adnia az igazolást a TSzSz-nek az elvégzett munkákról és ha bebizonyosodik a teljesítés, a számla kifizethető. Amennyiben bírósági útra terelődik a vita, az igazságszolgáltatásnak egy éven belül dönteni kell az ügyben. A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv közreműködésére az öt éven belül vitatott esetekben számíthatnak a vállalkozások, mivel a szektorban öt év a követelések érvénesítésének elévülése.

 Még több információ a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldalán