Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Országos ágazati alapvizsga vizsgaelnöki pályázat

Felhívás
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott 

ORSZÁGOS ÁGAZATI ALAPVIZSGA VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE
történő jelentkezésre

1. A pályázat kiírás célja

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján a gazdasági kamara az adott ágaztában történő munka végzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát mérő ágazati alapvizsga megszervezéséhez, az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni. 

2. A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki az ágazati alapvizsga ágazatának megfelelő:

 • szakirányú szakmunkás bizonyítvánnyal és mesterlevéllel, továbbá tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • szakirányú technikusi oklevéllel, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvánnyal, tíz éves szakmai gyakorlattal, vagy
 • szakirányú főiskolai, egyetemi diplomával és öt éves szakmai gyakorlattal
 • rendelkezik és büntetlen előéletű (hatósági erkölcsi bizonyítvány).

Előnyben részesül az, aki

 • kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve
 • szerepel a vizsgafelügyelői névjegyzékben (adott szakmában/ágazatban).

3. A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Pályázni a területi gazdasági kamarák honlapján közzétett ágazatokra lehet.

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara címére: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzék” 

Jelen pályázat beérkezési határideje 2024. március 13.

A benyújtott pályázatok elbírálása várhatóan áprilisban történik. A pályázatok benyújtása ezt követően folyamatos.

A beérkezett pályázatokat a hatályos pályázati feltételekben meghatározottaknak megfelelően a területi gazdasági kamara bírálja el, és ágazati alapvizsga elnöki kinevezési javaslatként továbbítja az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

A megfelelő ágazati alapvizsga elnöki pályázatokat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyja jóvá. 

Az ágazati alapvizsga elnök kinevezése 3 évre szól azzal, hogy az újonnan kinevezett ágazati alapvizsga elnöknek a kinevezést követő 6 hónapon belül – feladatának megfelelő szakmai színvonalon történő ellátása érdekében – vizsgát kell tenni.

4. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
 • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata, amennyiben van),
 • legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
 • szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,
 • pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa,
 • a pályázó vállalja, hogy kinevezésétől számított 6, illetve a kinevezés meghosszabbításától számított 3 hónapon belül online vizsgát tesz az ágazati alapoktatás szabályozásának ismereteiből.

Az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap.

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

Ágazati alapvizsga pályázati adatlap 2024
ágazati-alapvizsga-elnöki-pályazatok-szakmajegyzék (2024)

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Reichel Krisztina
szakképzési referens
E-mail: kreichel@skik.hu
Tel: 82/501-044, 30/5563549