Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Szakmát tanulni menő 2024

NYERJ OSZTÁLYKIRÁNDULÁST!

 A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara „SZAKMÁT TANULNI MENŐ!” pályaválasztási pályázatának szabályzata

 A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, mint Szervező (7400 Kaposvár, Anna utca 6.) pályaválasztási pályázatot hirdet „Szakmát tanulni menő” címmel az alábbi feltételekkel.
A pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A pályázaton résztvevő személyek

A versenyen részt vehet minden olyan Somogy megyei általános iskola 5., 6., 7-es osztályközössége (továbbiakban: Pályázó), akinek az osztályfőnöke/osztályfőnök-helyettese  a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a pályázatból történő kizárás bármely feltétele. Az osztályfőnök a Pályázó képviselőjének és kapcsolattartó személynek minősül a pályázat szempontjából.   

A pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről és annak okáról a Szervező értesíti a Pályázót képviselő osztályfőnököt/osztályfőnök-helyettest.

A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes kijelenti, hogy a pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. Nevezés 

A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes nevezni a https://forms.gle/AETeQe5TH68XJSK79 link alatt található Google űrlap feladatainak megoldásával (Amennyiben a link nem nyílik meg kérjük, másolja a linket a böngésző címsorába), az ott található nyilatkozatok kitöltésével és elfogadásával, és ezek együttes beküldésével tud. A nevezésre szolgáló https://forms.gle/AETeQe5TH68XJSK79 link alatt található (Amennyiben a link nem nyílik meg kérjük, másolja a linket a böngésző címsorába) feladatokat és nyilatkozatokat kamaránk részére legkésőbb 2024. március 27. napjáig szükséges beküldeni.

3. A Pályázat leírása

A pályázat három fordulóból áll, amelyek témája a „Szakmát tanulni menő”

A pályázat fordulói:

1.      Első forduló
Nevezés: Google űrlap feladatainak kitöltése és beküldése

 Az első fordulót a Pályázó a https://forms.gle/AETeQe5TH68XJSK79 (Amennyiben a link nem nyílik meg kérjük, másolja a linket a böngésző címsorába) link alatt található google űrlap feladatainak megoldásával, az ott található nyilatkozatok kitöltésével és elfogadásával, valamint ezek együttes 2024. március 27-ig történő beküldésével tudja teljesíteni. 

 A nevezés feltétele a Google űrlap valamennyi kérdésének megválaszolása és az űrlap beküldése.  Az űrlapot beküldők a 2. fordulóba jutnak.

 2.      Második forduló

Kreatív pályamunka elkészítése

A Pályázóknak egy kreatív ötletet kell megvalósítani az alábbi lehetőségek egyikében és a megvalósított pályamunkáról készült fotót 2024. április 26-ig szakmattanulnimeno@gmail.com email címre eljuttatni. 

 1.      Plakátkészítés – A szakmaválasztáshoz vagy bármely szakma ábrázolásához kapcsolódó, minimum A3 méretű színes plakát elkészítése. A plakát készülhet bármilyen technikával, rajz, fotó, montázs stb. 

Az elkészített pályamunkáról készült fotót 2024. április 26-ig szükséges megküldeni a szakmattanulnimeno@gmail.com email címre. Az elkészített pályamunka mellé szükséges csatolni a pályamunkát készítő tanulókról (osztályról) készített fotót is.

2.      Videó – Rövid videó elkészítése, amely a szakmaválasztáshoz vagy egy adott szakma ábrázoláshoz kapcsolódik.

A videón történő szakmabemutatás bármilyen kreatív módon készülhet, így többek között képek összevágása, vers az adott szakmáról, történet elmesélése, jelmez/szakember öltözékének bemutatása, stb. 

Az elkészített pályamunkát 2024. április 26-ig szükséges megküldeni a szakmattanulnimeno@gmail.com email címre. Az elkészített pályamunka mellé szükséges csatolni a pályamunkát készítő tanulókról (osztályról) készített fotót.

 3.      Kreatív jelmez – Bármely szakmát bemutató jelmez elkészítése, és az arról készült fotó beküldése.

Az elkészített pályamunkát a 2024. április 26-ig szükséges megküldeni a szakmattanulnimeno@gmail.com email címre. Az elkészített pályamunka mellé szükséges csatolni a pályamunkát készítő tanulókról (osztályról) készített fotót.

 A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes felelőssége, hogy a beküldött pályamunkák megfeleljenek fenti feltételnek.  

 A beküldött pályázatokat a Szervező által delegált zsűri elbírálja, és meghatározza a harmadik fordulóba továbbjutók körét.

 3.      Harmadik forduló

Vetélkedő

A harmadik fordulóba a 2. forduló legjobb 5 pályázati anyagot beküldő osztálya jut. A harmadik fordulóra a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara épületében (Kaposvár, Anna u. 6.) kerül sor 2024. május 8-án. 

A harmadik fordulóba bejutó osztályok egy, a pályaválasztáshoz kapcsolódó interaktív vetélkedőn vesznek részt. A vetélkedő végeredménye egyúttal a Pályázat végeredménye is.

A harmadik fordulóban az osztályokat 5 fős csapatok képviselhetik.

4. A pályázat időtartama

A pályázat 2024. február 19. és 2024. május 8. között zajlik.

Az első forduló időtartama - nevezési időszak: 2024. február 19-től - 2024. március 27-ig.

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara honlapján és pályaválasztási Facebook oldalán megjelentetett https://www.facebook.com/PalyavalasztasSKIK pályázati felhívás alapján a pályázat első fordulójának teljesítéséhez kapcsolódó google űrlapon https://forms.gle/AETeQe5TH68XJSK79 található feladatok megoldását az ott található nyilatkozatok kitöltésével és elfogadásával együtt a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara részére a Pályázó 2024. március 27. napjáig beküldi.

Nevezni a nevezési időszak első napjától a nevezési időszak utolsó napján 24:00 óráig lehetséges. A nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

Az első forduló teljesítéséről, a második fordulóba történő bejutásról a beküldést követő 3 munkanapon belül a Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes a nevezés során kapcsolattartás céljából megadott email címre értesítést kap. 

A második forduló időtartama - kreatív időszak: 2024. április 2-től 2024. április 26-ig. 

A pályázati felhívás alapján a második forduló teljesítéséhez kapcsolódó kreatív pályamunkát (plakát, videó, kreatív tárgy) a Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes 2024. április 26. napjáig megküldi a szakmattanulnimeno@gmail.com email címre. 

A 2024. április 26. napját követően a második fordulóra beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

A második fordulóra beküldött pályamunkák zsűrizési időszaka: 2024. április 26-tól 2024. május 3. napjáig tart. 

A második forduló zsűrizés időszakát követően 3 munkanapon belül a Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes a nevezés során kapcsolattartás céljából megadott email címre értesítést kap a második forduló eredményéről, a harmadik fordulóba történő bejutásról. 

Harmadik forduló - döntő (vetélkedő)

A pályázat harmadik fordulójának lebonyolítására és a végeredmény kihirdetésére 2024. május 8-án kerül sor.

5. További részvételi feltételek

5.1 Feltöltés

A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes a plakátról készült képet és/vagy videót, valamint a kreatív jelmezről készített fotót/fotókat a szakmattanulnimeno@gmail.com e-mail címre küldheti el. A pályázaton történő részvételnek feltétele a pályázott plakát és/vagy videó, illetve jelmez jelen szabályzatban részletezett felhasználásához, és a közölt személyes adatok jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez való hozzájárulása a Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes részéről melyet a nevezés során kitöltött Google űrlapon tett nyilatkozat elfogadásával tesz meg.

5.2 A plakát és/vagy videóval, illetve jelmezzel kapcsolatos előírások és rendelkezések:

a) A plakátnak és/vagy videónak kifejezetten a pályázat tematikájához kell kapcsolódnia, a pályázati feltételeknek mindenben meg kell felelnie.

b) A plakát és/vagy videó semmiképpen nem foglalhat magába jogsértő, kiskorúakat veszélyeztető, erkölcsileg megosztó, a Szervező vagy harmadik személy érdekeit sértő, vagy egyébként szabályzatába ütköző tartalmat vagy ábrázolást. A rajznak és/vagy videónak különösen tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot és jó erkölcsöt, a személyiségi jogokat, különösen képmáshoz, hangfelvételhez, személyes adatokhoz, magánélethez kapcsolódó jogokat és jogosultságokat, továbbá a szerzői jogokat és védjegy jogosultságokat. 

c) A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan a www.skik.hu weboldalon és a SKIK Facebook-oldalain történő megjelenítéshez szükséges mértékű, időben a pályázat lebonyolításához igazodó, nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged a Szervezőnek. Pályázó a tartalom beküldésével szavatolja, hogy a tartalom vonatkozásában az itt rögzített felhasználási jog engedélyezésére jogosult.

5.3 Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden – a Szervező által megkövetelt – intézkedést megtenni, és a Szervezőnek, vagy a Támogatónak megtéríteni minden olyan kárt (vagyoni hátrányt és költséget), ami a Szervezőt, a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri vagy érte.

Egy Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes csak egy e-mail címmel regisztrálhat a pályázatra. 

5.4 Egyéb részvételi feltételek:

A pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése.
·         Az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes vállalja, hogy a pályázatban részt vevő osztályba tartozó valamennyi tanuló személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulást (1. számú melléklet) a tanulók törvényes képviselőjétől beszerzi, valamint a jelen szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen hozzájárulás folyamatos meglétét biztosítja,
a Pályázót képviselő osztályfőnöknek/osztályfőnök-helyettesnek a pályázati anyag https://www.facebook.com/PalyavalasztasSKIK és a https://www.skik.hu oldalakon való közzétételéhez való hozzájárulásának megadása, valamint a jelen szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen hozzájárulás folyamatos megléte. A Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes a hozzájárulását írásban köteles megadni, a pályázati anyag beküldésével együtt köteles írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni
A Szervező nem fogad el olyan pályázatot, amely a szabályzatban leírt alaki és/vagy tartalmi előírásoknak nem felelnek meg.

A pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

6. Nyeremény

A pályázat nyereménye:

1.      helyezett nyereménye: A nyertes Pályázót képviselő osztályfőnökkel/osztályfőnök-helyettessel egyeztetett időpontban megvalósítandó üzemlátogatással egybekötött egy napos osztálykirándulás.

2.      helyezett nyereménye: A nyertes Pályázót képviselő osztályfőnökkel/osztályfőnök-helyettessel egyeztetett időpontban megvalósítandó üzemlátogatással egybekötött egy napos osztálykirándulás.

3.      helyezett nyereménye: A nyertes Pályázót képviselő osztályfőnökkel/osztályfőnök-helyettessel egyeztetett időpontban megvalósítandó üzemlátogatással egybekötött egy napos osztálykirándulás.

Az osztálykirándulások helyszínére és időpontjára a döntő fordulót követően kerül sor.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt nem oszt ki.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

7. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázat időszakban az első és második fordulóban a zsűri kiválasztja az egyes fordulókból továbbjutó pályázókat. A döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl a 2. fordulóban szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni. 

A zsűri tagjai:

Mayer Judit – a SKIK szakképzési vezetője
Kurucz János – SKIK pályaorientációs tanácsadó
Győrfi Attila János – SKIK pályaorientációs tanácsadó
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a fent nevezett zsűri tagok helyett más személyt jelöljön zsűritagnak. 

A harmadik fordulóban, a döntőben elért helyezéseknek megfelelően kerülnek kihirdetésre a pályázat végeredménye. 

8. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a döntő eredményhirdetésekor tájékoztatjuk, valamint a pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a harmadik fordulót követő három munkanapon belül értesítjük. A postaláda küldemény fogadására alkalmas állapotáért a Pályázó felel. Amennyiben a Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes az értesítés kiküldését követő 15 naptári napon belül nem egyeztet a nyeremény megvalósításának érdekében a Szervezővel, a nyereményre való jogosultságtól elesik.

9. A nyeremények igénybevétele

A nyertes Pályázót képviselő osztályfőnökkel/osztályfőnök-helyettessel egyeztetett időpontban megvalósítandó üzemlátogatással egybekötött osztálykirándulás megszervezése érdekében a Pályázót képviselő osztályfőnökök/osztályfőnök-helyettesek kötelesek együttműködni a Szervezővel. Amennyiben a Pályázót képviselő osztályfőnök/osztályfőnök-helyettes ennek nem tesz eleget, és a nyeremény igénybe vétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

10. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen adatkezelési tájékoztató irányadó. 

A pályázattal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek. A pályázattal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat szerint kerül sor. A Szervező a pályázat során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

Az adatkezelés célja: a pályázat lebonyolítása, nyeremények kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a résztvevők önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelműen kinyilvánított hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Adószáma: 18761755-2-14
Web: www.skik.hu
Email címe: skik@skik.hu
Elérhetősége: 82/501-000 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dr. Bauer Péter; email cím: pbauer@skik.hu 

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám;

Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

Az érintett jogai: 
-          kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
-          kérelmezheti azok helyesbítését, 
-          kérelmezheti azok törlését,
-       kérelmezheti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR) 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
-          tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 
-          gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa a kamara.

Adattovábbítás címzettje(i): Nincs

Adatkezelés időtartama: A Szervező a pályázat során a Pályázó által megadott személyes adatokat a pályázat befejezését követő 6 hónapig vagy az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatok megsemmisítésének határideje: az adatkezelés időtartamát követő 30 napon belül

Adatok megsemmisítésének módja: végleges törlés

Jogérvényesítési lehetőségek:
1)      Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a megadott elérhetőségeken.
2)      Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3)      Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

11. Adózás

A Szervező tájékoztatja a Pályázókat, hogy a jelen pályázat távközlési eszközök útján szervezett promóciós játéknak minősül, mely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) hatálya alá. Ennek fényében, figyelemmel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab.) pontjára, a jelen promóciós játék/pályázat adómentesnek minősül.

12. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázatban való részvétel során a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a pályázat időtartama alatt a pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Szervező kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezőkkel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és Szervezőknek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőket a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

13. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

A szabályzat a pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30. napig elérhető a http://skik.hu weboldalon és a https://www.facebook.com/PalyavalasztasSKIK oldalon.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a szakmattanulnimeno@gmail.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a pályázat elnevezését.

Az adatkezelési tájékozató ide kattintva elérhető.
Az adatkezelési nyilatkozat ide kattintva elérhető.