Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Jelentős változások az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásokat érintően

Januártól változott az ellátások igénybejelentése.
A módosítások közül az egyik legfontosabb, hogy fenti időponttól kezdődően a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatóknak a pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó igénybejelentést már nem „Foglalkoztatói igazolás” kiállításával kell benyújtaniuk az ÁNYK-n keresztül.

A 2023. nyarán elfogadott 286/2023. (VI.30.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) végrehajtására kiadott 2017/1997. (XII.1.) Korm. rendelet (Vhr.) egy részét 2024. január 1-i hatályba lépéssel módosította. A módosítások közül az egyik legfontosabb, hogy fenti időponttól kezdődően a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatóknak a pénzbeli ellátásokra és a baleseti táppénzre vonatkozó igénybejelentést már nem „Foglalkoztatói igazolás” kiállításával kell benyújtaniuk az ÁNYK-n keresztül. Ez a lehetőség 2023. december 31-én megszűnt. Az igénybejelentés a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül történik, az ott közzétett elektronikus űrlapok kitöltésével és beküldésével, amelyhez csatolni kell a biztosított által benyújtott igazolásokat, továbbá a táppénz és a baleseti táppénz kivételével a Magyar Államkincstár Központ által a kérelem benyújtására rendszeresített - a biztosított által kitöltött és aláírt - elektronikus űrlapot. Nem változott az ügyintézés határideje, amely a foglalkoztatót a biztosított által történő igénylés benyújtását követően 5 napon belül kötelezi annak továbbítására, valamint továbbra is érvényes, hogy a foglalkoztató az igazolások beérkezését, átvételét hitelt érdemlően bizonyítani köteles.

2024. január 1-től hatályon kívül kerültek a Vhr. TB igazolvány csatolására vonatkozó rendelkezései, vagyis az igazolványt már akkor sem kell az igénybejelentéshez csatolni, ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj vagy a gyermekgondozási díj igénybevétele, vagy a szülés napját megelőző 2 éven belül más foglalkoztatónál állt biztosítási jogviszonyban. Fenti időponttól hatályon kívül került továbbá a hallgatói gyedet igénylő, a szülés napján nem biztosított magánszemély esetén a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás csatolásának kötelezettsége, valamint az EGT tagállam állampolgárának igénylése esetén a magyarországi lakcímről kiadott hatósági igazolvány másolat benyújtásának kötelezettsége is. Megváltoztak a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások igénylésére vonatkozó szabályok is. Pontosításra került az az eljárás, amelynek keretében a biztosított méltányossági kérelmét a foglalkoztató eljuttatja az egészségbiztosítási szerv részére.

Az Ebtv. vhr. 31/D. § (1) bekezdése szerint így a biztosítottnak, a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Központ által rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon, a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell - az Ebtv. 50. § (3) bekezdésében foglalt, méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt kivéve - a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult, továbbá a táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez az orvosi igazolást, javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató - akkor is, ha kifizetőhelyet működtet - a biztosított méltányossági kérelmét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. 
Az Ebtv. vhr. 31/D. § (2) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a természetes személy, aki a külföldi foglalkoztatója szerint maga teljesíti a biztosítással kapcsolatos bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget, a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét az (1) bekezdésben foglaltak szerint a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton nyújthatja be a székhelye szerinti illetékes kormányhivatalhoz. 
Az Ebtv. vhr. 31/D. § (3) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti kérelem elbírálása tárgyában hozott döntést a kormányhivatal közli a biztosított foglalkoztatójával is. A korábbi jogszabályi előíráshoz képest ez is változás, eddig ugyanis a kormányhivatalnak csak a megállapító döntést kellett közölnie a foglalkoztatóval. 
További változás a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladatkörének kibővítése, egyrészről a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátás és az egyszeri segély folyósításával, másrészről a kormányhivatalok meghatározott egészségbiztosítási eljárásaiban az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központi nyomtatásával és postázásával kapcsolatos feladatokkal.

Forrás: adozasitanacsadas.hu


Vissza az előző oldalra