Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Kitüntetési szabályzat

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

 A./ KAMARAI KITÜNTETÉSEK
A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a  megye gazdasági életében – és az azzal összefüggő területeken – nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére az alábbi díjakat alapítja: 

I.          SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT Díj
            SOMOGY GAZDASÁGÁÉRT Életműdíj

 1./ Az Elnökség évente a díjat adományozhatja annak a rendezett tagságú kamarai tag vállalkozásnak, amely a megye gazdaságának egészét szolgáló, kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy  több éves egyenletes jó teljesítménye alapján hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez, illetve annak a vállalkozásvezetőnek, akinek a huzamos ideig történő vezetői tevékenysége alatt a vállalkozás eredményesen gazdálkodott és versenyképességét növelte és a megyében  jelentős piaci eredményt ért el.

 2./ A kitüntetett gazdálkodó szervezetre, vállalkozásvezetőre - írásban, indoklással ellátott- javaslatot tehet:
-       A SKIK Kitüntetési Bizottsága
-       A SKIK rendezett tagságú tagja. 

3./ A kitüntetést az Elnökség ítéli oda.
4./ A kitüntetés: Értékes tárgy, arany ( aranyozott )  emlékplakett  és oklevél. 

II.         AZ ÉV SOMOGYI VÁLLALKOZÁSA

 1./ Az Elnökség évente " AZ ÉV SOMOGYI VÁLLALKOZÁSA ” díjat adományozhatja annak a rendezett tagságú kamarai tagvállalkozásnak, mely  piacképesen-, eredményesen gazdálkodott, illetve több éven keresztül egyenletes, jó teljesítményt biztosítva hozzájárult a megye gazdasági fejlődéséhez a következő kategóriákban:

Mikrovállalkozás
Kis méretű vállalkozás
Közepes méretű vállalkozás

Kategóriák-besorolása

2./ A kitüntetett gazdálkodó szervezetre - írásban, indoklással ellátott- javaslatot tehet:

-       A SKIK Kitüntetési Bizottsága
-       A SKIK rendezett tagságú tagja.

3./ A kitüntetést az Elnökség ítéli oda.
4./ A kitüntetés: arany (aranyozott) emlékplakett+ oklevél

III.         SOMOGY SZAKKÉPZÉSÉÉRT

1./ Az Elnökség évente két " SOMOGY SZAKKÉPZÉSÉÉRT" díjat adományozhat.

1./a. A díjat kapja  az a rendezett tagságú kamarai tag aki gyakorlati képzőhelyén kiemelkedően biztosította a gyakorlati képzés jogszabályi feltételeit, az adott szakmában előírt szakmai követelményeknek megfelelt, a tanulókat magas szintű-, eredményes gyakorlati oktatásban részesítette.

1./b. A díjat kapja az a természetes személy, aki a tanulóképzés területén kiemelkedő munkát végzett illetve a kamara szakképzéssel összefüggő tevékenységét kiemelkedő módon, hosszú időn keresztül segítette.

2./ A kitüntetett vállalkozásra/személyre - írásban, indoklással ellátott- javaslatot tehet:

 -  A SKIK rendezett tagságú tagja
-  A SKIK Kitüntetési Bizottsága

3./ A kitüntetést az Elnökség ítéli oda.
4./ A kitüntetés: ezüst ( ezüstözött) emlékplakett + oklevél

IV.        SOMOGY IDEGENFORGALMÁÉRT

1./ Az elnökség évente " SOMOGY IDEGENFORGALMÁÉRT" díjat adományozhat annak a rendezett tagságú kamarai tag vállalkozásnak, amely a megye idegenforgalmát szolgáló-, kiemelkedő teljesítményt nyújtott vagy  több éves egyenletes jó teljesítménye alapján hozzájárult a megye turizmusának fejlődéséhez.

2./ A kitüntetett gazdálkodó szervezetre - írásban, indoklással ellátott- javaslatot tehet:

-       A SKIK Kitüntetési Bizottsága
-       A SKIK rendezett tagságú tagja.

3./ A kitüntetést az Elnökség ítéli oda.
4./ A kitüntetés: Ezüst ( ezüstözött) emlékplakett + oklevél

V.         SOMOGY INNOVÁCIÓJÁÉRT

1./ Az Elnökség évente " SOMOGY INNOVÁCIÓJÁÉRT " díjat adományozhat annak a rendezett tagságú  kamarai tag vállalkozásnak, amely kiemelkedő eredménnyel járó fejlesztést ( termékfejlesztés, technológiai fejlesztés, technológiai transzfer, informatikai rendszerfejlesztés,  szolgáltatásfejlesztés,  szervezetfejlesztés, high-tech termelő beruházás, stb ) valósított meg.

 2./ A kitüntetett gazdálkodó szervezetre - írásban, indoklással ellátott- javaslatot tehet:

-       A SKIK Kitüntetési Bizottsága
-       A SKIK rendezett tagságú tagja.

3./ A kitüntetést az Elnökség ítéli oda.
4./ A kitüntetés: Ezüst ( ezüstözött)  emlékplakett + oklevél

VI.        SOMOGY KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT

1./ Az Elnökség évente " SOMOGY KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT " díjat adományozhat annak a rendezett tagságú  kamarai tag vállalkozásnak, amely tevékenysége során a környezetvédelmi előírások betartására fokozott figyelmet fordít, illetve környezetvédelmi beruházást hajtott végre a természeti környezet megőrzése érdekében.

2./ A kitüntetett gazdálkodó szervezetre - írásban, indoklással ellátott- javaslatot tehet:

-       A SKIK Kitüntetési Bizottsága
-       A SKIK rendezett tagságú tagja.

3./ A kitüntetést az Elnökség ítéli oda.
4./ A kitüntetés: Ezüst ( ezüstözött)  emlékplakett + oklevél

A javaslattevő kamarai tag jelölheti saját vállalkozását illetve a látóterében lévő más kamarai tag vállalkozást pályázati űrlap illetve javaslati űrlap  felhasználásával.

Az önmagukat jelölő – pályázó - vállalkozások minden év október 31-ig jelölhetik saját vállalkozásukat kitüntetésre. Az  írásos indoklással ellátott pályázathoz csatolni kell az adott kitüntetésre vonatkozó ADATOKAT

A más vállalkozást jelölő -  javaslattevő - vállalkozások minden év október 15-ig tehetik meg javaslataikat látóterükben lévő-, más kamarai tag vállalkozásra. Az adott kitüntetésre vonatkozó ADATOKAT a kamara biztosítja és csatolja a javaslati anyaghoz.

Meghatározott-, az adott kitüntetésre vonatkozó  ADATOK a pályázati-, illetve a javaslati anyagok elengedhetetlen részét képezik.

A javaslatokat írásban, zárt borítékban a kamara titkárságán lehet leadni, illetve a kamara részére postán vagy elektronikus úton eljuttatni 2020. november 6-ig.

 A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat kamarai kitüntetésre” illetve "Javaslat kamarai kitüntetésre"

A kitüntetésekre javaslatot tehet még a SKIK 4 tagú Kitüntetési Bizottsága, melyben minden tagozat részéről  1-1 fő tag vesz részt. A Bizottság  javaslatait minden év november 15-ig teszi meg az Elnökség felé.

A kamarai kitüntetések rendszerében az egyes kategóriákban egy vagy több Elismerő Oklevél adományozható az elismerésre méltó, de az adott kitüntetést el nem nyert pályázó/k  részére.

 Egy adott évben egy vállalkozás számára maximum 1 kitüntetés vagy 1 elismerő oklevél  adományozható, függetlenül attól, hogy a vállalkozás hány különböző kitüntetésre pályázott, illetve hányra javasolták.

Egy adott kitüntetést elnyert vállalkozás az azt követő két évben ugyanazt az elismerést ismételten nem kaphatja meg.

A kitüntetések átadására - annak elbírálását követően - fogadással egybekötött -  rendezvényen kerül sor, melyen részt vesznek a kitüntetettek és az elnökség tagjai.

 B./ JUBILEUMI ELISMERÉSEK

1./ A SKIK Elnöksége az alapítása 10.,20.,25.,30.,40.,50.,60.,70.,75.,80.,90.,100.,  és ezt követően ugyanilyen periódusok szerinti évfordulóján, a rendezett tagságú kamarai tag vállalkozások részére az adott évben oklevelet adományoz.

2./ Az adott évben jubiláló vállalkozások köre a kamarai tagnyilvántartó rendszer adatai alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a vállalkozás jogelőddel rendelkezik, az időszak a jogelőd alapításának időpontjától számítható, melyről az érintett vállalkozás ad tájékoztatást a kamara felé.

3./ A 25. és annál magasabb évfordulót ünneplő tagvállalkozások részére az oklevelek átadása a kamarai kitüntetések átadásával egyidejűleg történik.

Ezen időponttól az SKIK Elnökségének előzetes engedélyével lehet eltérni.

A 10. és 20. évfordulót ünneplő kamarai tagvállalkozások részére a jubileumi oklevél postán kerül kiküldésre az év során folyamatosan,  az alakulási időpontnak megfelelő aktualitással. Az adott évben jubilálók teljes névsora megjelenik a Somogyi Gazdaságban és a kamarai portálon a kitüntetési ünnepség híreivel egyidejűleg.