Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Tájékoztató a gyakorlati oktatói képzésekről

A kamarai gyakorlati oktató képzés és vizsga célja, hogy biztosítsa az iskolai rendszerű szakképzésben a duális képzőhelyeken kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára a tudatos és színvonalas pedagógiai tevékenységet jelentő minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és szakképzési adminisztrációs ismeretek elsajátítását.

Jelentkezés a kamarai gyakorlati oktató képzésre és gyakorlati oktatói vizsgára

 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 82. § (2) bekezdésének b) pontja és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 242. § (1) alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel,
 • az előírt szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ vagy a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított határozattal igazolja,
 • az adott szakképesítés területén (a szakirányú végzettség megszerzésétől számítva) 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el,
   

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára önköltségesen olyan személy is jelentkezhet, akinek a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 242. § (2) alapján nem kötelezettsége ilyen vizsgát tenni (önköltséges képzés). Amennyiben elegendő képzési és vizsga kapacitás áll rendelkezésre valamely területi kamaránál, a jelentkezés befogadható, ha a jelentkező megfelel a képzésre történő jelentkezés feltételeinek és a képzési és vizsgadíj teljes összegét határidőre egy összegben, igazoltan befizeti a területi kamarának, és képzési szerződést köt a területi kamarával.

 Jelentkezni a Jelentkezési lap eredeti, aláírt példányával lehet.  

Minden esetben csatolni kell:

 • a szakmai szakképesítést igazolandó dokumentumot (bizonyítvány)
 • a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot, mely lehet:
  • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal
  • vállalkozói igazolvány
  • nyilvántartásba vételt tanúsító igazolás
  • cégkivonat

   (külföldi jelentkező esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített igazolás fogadható el)

Csak azokat a jelentkezéseket tudjuk befogadni, melyek hiánytalanul kerültek megküldésre! A csoportok feltöltése a jelentkezési anyagok beérkezésének sorrendjében történik.

 A kamarai gyakorlati oktatói képzés

A kamarai gyakorlati oktatói képzés képzési időtartama 50 óra, amelyből 25 óra elméleti oktatás és 25 óra tréning.
A kamarai gyakorlati oktatói képzés elméleti része elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető képzésszervezési (adminisztrációs), kommunikációs, pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket tartalmaz.
A kamarai gyakorlati oktatói képzés gyakorlati része tréning jellegű, elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges kommunikációs ismereteket, valamint a pedagógiai, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadását tartalmazza gyakorlatias formában.


A kamarai gyakorlati oktató vizsga

 A kamarai gyakorlati oktatói vizsga két részből áll:

on-line vizsga az alapvető elméleti ismeretek számonkéréseként, amelyet a vizsgázó tetszőleges helyen, a kijelölt időpontban és időtartam alatt teljesít,
a tréning jellegű képzés anyagát felölelő gyakorlati vizsgarész a pedagógiai, a kommunikációs és a szociálpszichológiai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának számonkéréseként, amelyet a vizsgázó a teljes vizsgabizottság jelenlétében a területi kamara által elfogadott helyen és időben teljesít.
 

A vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarészt teljesítette, és külön-külön a két vizsgarészen minimum 61-61%-os teljesítményt ért el.

A képzés és vizsga költsége:

 A képzésteljes költsége 114.300.-Ft, ebből az  NFA terhére, Kulturális és Innovációs Minisztérium segítségével megvalósuló támogatás 80% (91.440.-Ft.)

A fennmaradó 20%  a fizetendő önrész amely 22.860.-Ft 

 A jelentkezésekkel, finanszírozással, képzések megvalósulásával kapcsolatos egyéb kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Ördögh Röbert
szakképzési referens
82/501-034; 06-30/691-77-91
rordogh@skik.hu