Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ.
További információkat Adatkezelési nyilatkozatunkban talál.

Vizsgafelügyelői tagi pályázat

Felhívás
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott 

ORSZÁGOS VIZSGAFELÜGYELŐI TAGI NÉVJEGYZÉKBE
történő jelentkezésre

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja. 

A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által kialakítandó vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra: 

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
 • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni. 

Az MKIK a kulturális és innovációs miniszter hatáskörébe tartozó 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázaton az a személy vehet részt, aki 

 • az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
  a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
  b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
 • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat benyújtása:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani. 

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei: 

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása (amennyiben van),
 • legalább két szakmai szervezet ajánlása (Legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás, összesen 2 ajánlás)
 • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
 • szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva 
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa

Amennyiben a pályázó rendelkezik 

 • pedagógiai végzettséggel, és/vagy 
 • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
 • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy 
 • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal, 

kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához. 

A pályázat benyújtásának határideje 

Jelen pályázat beérkezési határideje 2024. március 13.  A benyújtott pályázatok elbírálása várhatóan áprilisban történik.

A pályázatok benyújtása ezt követően folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik. 

A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara címére: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék”

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek az MKIK által meghatározott időközönként részt kell vennie a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító tájékoztató előadásokon, és az ott megszerzett tudásukról számot kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

Pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:

Vizsgafelüegyelő pályazati adatlap 2024
önéletrajz minta
vizsgafelügyelői-pályazatokhoz szakmajegyzék (2024)

A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekkel keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

Reichel Krisztina
szakképzési referens
E-mail: kreichel@skik.hu
Tel: 82/501-044, 30/5563549